Nodig een vriend uit, verdien € 10,-

  Vertel je vrienden hoeveel je van car2go houdt

  Wanneer jouw vrienden, collega's of familieleden zich registreren voor car2go met jouw persoonlijke uitnodigingscode, verdien je € 10,-. Je vriend kan zich gratis registreren en verdient ook € 10,-.

  Je kunt car2go credit gebruiken om jouw reizen te betalen. Dit omvat luchthaven toeslag, drop off toeslag en car2go packages.*

  Je verdient:
  + € 10,- car2go credit voor elke vriend die zich registreert

  Je vriend verdient:
  + € 10,- car2go credit
  + Gratis registratie

   

  Nodig je vrienden nu uit   

   

  Deel de liefde, verdien € 10,- car2go credit

  Hoe het werkt:

  1. Voer het e-mailadres van je car2go account in om je promocode te genereren.
  2. Deel jouw promocode met vrienden.
  3. Zodra jouw vrienden zich hebben geregistreerd en hun rijbewijs hebben gevalideerd, ontvang je € 10,-  credit als bedankje :)
  Nog geen member?
  Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. Stuur je code

  * Credit is 30 dagen geldig en kan alleen worden toegepast op reizen die worden gefactureerd naar jouw standaard betaalprofiel.

  Een vriend toevoegen
  Verzenden

  Deelnamevoorwaarden car2friend

  1. Informatie van de aanbieder, toepassingsgebied
  Het aanbevelingsprogramma "car2friend" wordt aangeboden door car2go  Nederland B.V., Van Deventerlaan 50 3528 AE Utrecht (hierna "car2go" genoemd). Iedere car2go-member (referentieklant) kan zijn geïnteresseerde kennissen, vrienden en familieleden car2go aanbevelen. Bij het afsluiten van een geldig contract tussen de geworven persoon en car2go krijgt de referentieklant onder de volgende voorwaarden een tegoedbon voor credit (afhankelijk van de actie) op het standaard privé betaalprofiel. Voor deelname aan het programma gelden uitsluitend de volgende deelnamevoorwaarden. Afwijkende voorwaarden worden niet erkend.

  2. Voorwaarden van deelname
  Voor de deelname aan het car2friends-programma moet de referentieklant aan de volgende voorwaarden voldoen: • de referentieklant is op het tijdstip van de aanbeveling en het sluiten van het contract tussen de nieuwe klant en car2go een actieve klant van car2go. De referentieklant zal e-mails of links met een aanbevelingstekst, aanbevelingen via Facebook en Twitter of persoonlijke aanbevelingen uitsluitend aan hem persoonlijk bekende ontvangers verzenden. De promocodes kunnen in alle Europese landen waarin car2go actief is, worden gebruikt. De referentieklant heeft niet het recht om namens car2go te handelen. In geen geval heeft de referentieklant het recht offertes voor car2go aan te nemen, verklaringen af te geven of te ontvangen. car2go wijst elke vorm van oneerlijke beïnvloeding af. De referentieklant mag geen onjuiste beweringen of valse of misleidende informatie over producten van car2go naar buiten brengen, vooral niet over de relevante contractuele bepalingen. De referentieklant mag voor e-mails en links met aanbevelingstekst afzonderlijke merken, handelsmerken, logo's en productbeschrijvingen van car2go alleen gebruiken, wanneer en voor zover een schriftelijke goedkeuring van car2go of van een bevoegde derde partij is verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van merken, handelsnamen, logo's en productbeschrijvingen van car2go in het kader van online reclame en hier in het bijzonder voor het gebruik als trefwoord in het kader van vermeldingen en advertenties via zoekmachines.

  3. Tegoedbon voor credit
  Voorwaarde van de deelname aan het aanbevelingsprogramma en de ontvangst van credit is de verzending van een persoonlijke promocode via https://friends.car2go.com/nl, via e-mail, de Facebook-applicatie op de car2go-fanpagina, Twitter of persoonlijke aanbeveling. De referentieklant krijgt voor de door hem aangebrachte nieuwe klanten credit in overeenstemming met de relevante actuele voorwaarden op https://friends.car2go.com/nl.
  a) De referentieklant krijgt de tegoedbon voor credit alleen wanneer: 
  de geworven persoon (nieuwe klant) zich op www.car2go.com online volledig registreert met de promocode, gevalideerd is en hij de validatievergoeding voor de controle van het rijbewijs aan car2go Nederland B.V. heeft betaald. De geworven persoon (nieuwe klant) dient voor dit doel persoonlijk naar een car2go Nederland B.V. validatielocatie te gaan en de geschikte bewijsstukken te overleggen, alsook zijn rijbewijs te laten verifiëren.  • de geworven persoon (nieuwe klant) zich als alternatief registreert op een validatielocatie onder opgaaf van de persoonlijke promocode (uit de e-mail) en gevalideerd is door de geschikte bewijsstukken alsook door zijn rijbewijs te overleggen en de toepasselijke vergoeding bij car2go Nederland B.V. te betalen. Toekenning van meerdere tegoedbonnen voor credit in verband met één (1) bemiddeling in het kader van andere vergoedings- of provisieprogramma's van car2go is uitgesloten. De aanspraak op credit bestaat alleen voor de eerste bemiddeling van een contract. Op andere, in het bijzonder zonder tussenkomst van de referentieklant, tussen de klant en car2go direct gesloten contracten alsook contractverlengingen van het eerste bemiddelde contract, die in het geval van een niet tijdige beëindiging door de klant automatisch intreden of die zelf of op aandringen van car2go werden voorgesteld, bestaat geen aanspraak op credit. b) De geworven persoon (nieuwe klant) krijgt de tegoedbon voor credit en de korting op de validatievergoeding alleen, wanneer: • hij/zij nog geen car2go-account bij car2go heeft of had,  • hij/zij bij de registratie de persoonlijke promocode in het daarvoor bestemde veld opgeeft, zodat een toewijzing kan volgen,  • de registratie/validatie via het car2go-lidmaatschap volledig afgerond is (zie onder 3. a)) en na betaling van de validatievergoeding. De actuele toepasselijke voorwaarden kunnen op https://friends.car2go.com/nl worden ingezien. Het duurt maximaal 8 werkdagen voordat de relevante credit op het account van de klant zijn bijgeschreven. Niet gebruikte credit vervallen na 30 dagen na ontvangst van de tegoedbon en zijn niet overdraagbaar. 

   4. Bescherming van persoonsgegevens
  De bekendmaking van de promocode aan personen die de referentieklanten zelf niet kennen of die geen aanbeveling wensen, is net zoals iedere vorm van zakelijk gebruik of gebruik op commerciële schaal niet toegestaan. Het is met name niet toegestaan de promocode aan onbekende of onbepaalde personen (bijv. via publicatie op internetforums, platforms voor tegoedbonnen enz.) bekend te maken of deze in het kader van partnerprogramma's of vergelijkbare activiteiten te gebruiken. Het is jouw verantwoordelijkheid om de toestemming van de nieuwe klanten te verkrijgen, voordat je hun persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. De referentieklant is verplicht de aan hem bekend geworden persoonsgegevens van klanten alleen onder inachtneming van de geldige voorschriften betreffende gegevensbescherming te gebruiken. De referentieklant is verplicht deze klantgegevens niet voor het doel van reclame en verkoop van producten en/of diensten van andere ondernemingen te gebruiken of aan derden bekend te maken. Het gebruik van deze gegevens is uitsluitend op basis van deze deelnamevoorwaarden en in het kader van zijn aanbevelende aard toegestaan. 

  5. Beëindiging van het car2friends-programma
  car2go heeft het recht het car2friends-programma op te schorten, zonder opgaaf van redenen met inachtneming van de respectieve belangen of door een ander programma te vervangen. Eventueel wordt dit door car2go tijdig bekendgemaakt. Overige rechten blijven hierdoor onaangetast. Bij een schending van deze deelnamevoorwaarden, zoals met name in het geval van misbruik alsook bij opgaaf van wezenlijke valse informatie, heeft car2go het recht, ongeacht zijn overige rechten, de relevante car2go-klant van het aanbevelingsprogramma uit te sluiten en/of het car2go-account per direct te blokkeren. Het recht op blokkering bestaat ook in het geval dat er relevante, objectieve vermoedens van schending bestaan, waarbij het account geblokkeerd mag worden gedurende de periode die geschikt is om de zaak te onderzoeken. Overige aanspraken (in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding) blijven onaangetast. 

  6. Wijzigingen in het programma of in de deelnamevoorwaarden
  car2go heeft het recht het car2friends-programma en de deelnamevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, voor zover dit in het belang van een eenvoudige en veilige afwikkeling, in het bijzonder ter voorkoming van misbruik, verplicht is en de deelnemers hierdoor niet in hun goede vertrouwen worden benadeeld. 

  7. Slotbepalingen
  het Nederlands recht is van toepassing, voor zover dit niet door dwingende internationale wetten op consumentenbescherming wordt tegengesproken. Mochten afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, dan zullen deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.
  Versie: 17.04.2015
  Uw bericht (bewerkbare)

  Hey ###mailToName###,

  Hier is jouw promotiecode: ###generatedCode###
  Je kunt je hier registreren

  Laten we snel rijden, ###name###
  Verzenden